018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

II.C v knihovně

Čtenářské pasy

Dne 13.10.2016 naše třída navštívila Knihovnu města Plzně na Borech. V loňském roce byli žáci pasováni na čtenáře, letos obdrželi čtenářské pasy. Do nich budeme zapisovat, při čtenářských dílnách, poznatky z četby knih, které si žáci na začátku školního roku vybrali nebo donesli své knihy z domova. Ke konci roku navštívíme knihovnu znovu a odprezentujeme naše čtenářské pasy. Je to skvělá motivace pro čtení knih a celkový zájem o knihy!

V knihovně nás paní knihovnice Mgr. Smílková seznámila s chodem knihovny - jak knihy hledat, jak zjistit autora, ilustrátora a zodpověděla dotazy.

Na závěr byly volné aktivity, kdy si žáci mohli prohlížet knihy, časopisy nebo hrát hry, které je zaujaly.

Akci hodnotíme velice kladně, velké díky patří paní knihovnici Smílkové za vstřícný a kamarádský přístup k dětem a celkové vedení akce.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587