018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

3 akce II.C

Dentální hygiena, výrobní dílny ke Dni matek a návštěva knihovny

26. 4. 2017 navštívily naši školu studentky LF Plzeň, obor zubního lékařství, v rámci akce "Dentální hygiena" a seznámily děti se zajímavými informacemi o zubech: jaké druhy zubů máme, složení zubu a jak se o zuby správně starat. Také vyprávěly pohádku "O zkaženém zoubku". V závěru si všichni vyzkoušeli správný postup čištění zubů vlastními kartáčky. Studentkám za poučné informace děkujeme.

27. 4. 2017 malovali žáci, v rámci výrobních dílen s p. Chumou, obrázky na tašky pro maminky ke Dni matek. Akce se velmi zdařila a p. Chumovi za vstřícnost a pomoc patří velké poděkování.

28. 4. 2017 jsme letos podruhé navštívili v Plzni na Borech knihovnu, kde paní knihovnice K. Smílková zhodnotila naši dosavadní četbu. Během šk. roku žáci četli mimočítankovou četbu a zapisovali záznamy do čtenářských pasů. Dále seznámila děti s českým autorem dětské tvorby p. Milošem Kratochvílem, jeho knihami a přečetla i krátké úryvky. Poté se žáky uskutečnila "letadlový výlet" do Irska, kde poznali irského dětského spisovatele p. Eoina Colfera a jeho tvorbu. "Odletěli" ještě do Velké Británie navštívit dalšího tvůrce dětské literatury p. Roalda Dahla a též poznali jeho díla. Nejznámější je "Karlík a továrna na čokoládu". Na závěr bylo volné studium knížek a časopisů. Dětem se akce tolik líbila, že se jim nechtělo ani zpět! Tímto velice děkuji i pí Smílkové a budeme se těšit na další spolupráci.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587