018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Hodiny Tv tak trochu jinak

Tenis při Tv v II.C

Naše škola využívá možnosti propojení tenisové akademie se školou. A i díky tomuto neobvyklému „tenisovému tréninku“ na základní škole se mohlo vedení naší školy s paní třídní učitelkou 2. C. podívat, jak jsou jejich děti dovedné na tento individuální sport. Přes 20 dětí z prvních a druhých tříd se zapojilo do těchto kroužků a tak můžeme vidět v každé třídě několik pokročilých žáků, kteří se snaží pomáhat i ostatním žákům.  Na těchto hodinách TV se nejdříve pracuje individuálně s míčem, kde žáci získávají potřebnou dovednost spolupráce mezi rukou a očima, získávají pocit toho, jakým způsobem se pohybuje a odráží tenisový míč. V další části hodiny se třída už seznamuje s tenisovou raketou a pokouší se o jednoduché cvičení s raketou a míčem, např. driblování či odbíjení míče. V hlavní části hodiny se žáci rozdělí obvykle na dvojice tak, aby mohl jeden přihrávat míč z ruky a druhý míč odpalovat raketou přesně na žáka, který míč házel. Vše je zakončeno krátkou hrou na body ve dvojicích či čtyřhrách.​

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587