018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Kachlová kamna na Plzeňsku

Výstava a výrobní dílna 5.B

Ve čtvrtek 21. září jsme se vypravili do Národopisného muzea, kde probíhá výstava Plzeňské kamnářství. Výstava je věnována bohaté historii kamnářského řemesla v Plzni a na Plzeňsku od středověku až do současnosti. Obzvláštní zřetel je věnován nejvýznamnějším plzeňským keramickým továrnám, věnujícím se výrobě keramických kachlů a kachlových kamen a jejím zakladatelům Tomáši Khürymu a Eduardu Dubskému z Vitiněvsi. 

Po prohlídce muzejní expozice jsme se přesunuli na výrobní dílnu, kde děti tvořily společný kachel, vyzkoušely si rozválet hlínu a použily velkou formu. Poté si každý sám vytvořil malý kachlík, který dětem paní průvodkyně vypálila a děti si jej odnesly domů.

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587