018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Baroko

Projekt 5.B

Celý minulý týden jsme se v 5.B věnovali baroku. Děti formou práce ve dvojicích i skupinové práce zjišťovaly základní informace o baroku. Dozvěděly se o časovém zařazení, o stavebním slohu, robotě, výtvarném  a sochařském umění i o hudbě.

V rámci projektu si děti zopakovaly pravopis i matematické operace. Při výtvarné výchově kreslily svůj barokní portál, při hudební výchově poslouchaly barokní hudbu.

V pátek jsme si ověřili ve cvičném testu, co jsme si za celý týden zapamatovali.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587