018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Osmáci "učiteli"

Výklad o planetách v III. C

V pátek 9. 3. 2018 si žáci 8. A Daniel Čermák a Ondřej Holub, v rámci hodin slohu - učiva výklad - vyzkoušeli, jaké je to být učitelem, využít výklad v praxi. Hodinu měli připravenou na interaktivní tabuli v multimediální učebně, kde prezentovali planety. Žáky zapojovali do připravených aktivit. Na závěr děti využily osvojené poznatky při skupinové práci.

A jaký je názor osmáků "učitelů"? Oba zjistili, že zaujmout žáky není tak jednoduché, jak si mysleli. Ale zvládli to báječně!

Z hodiny odešli spokojeni jak osmáci, tak třeťáci. 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587