018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Čtenářská a počtářská soutěž

Porovnávání znalostí a dovedností I. B a I. C

Ve dnech 21. 2. a 7. 3. 2019 proběhla mezi našimi prvňáčky srovnávací soutěž ve čtení a matematice.

Žáci I. B a I. C byli při dělených hodinách spojeni ve třídě I. B, kde obě soutěže proběhly. Děti se velmi snažily a podle nejlepších výsledků byly vybrány 3 nejlepší v každé skupině. Z těchto 6 nejlepších vzešel absolutní vítěz ve čtení i v počítání.

Umístění ve čtenářské soutěži:

I. skupina:                                                           II. skupina:

1. místo: Viktorka Bartošková                           1. místo: Matyáš Matějka

2. místo: Michal Vlna                                          2. místo: Alex Kalný

3. místo: Jakub Lukeš                                        3. místo: Alice Sokolová

absolutní vítězka z obou skupin: Viktorka Bartošková

Umístění v počtářské soutěži:

I. skupina:                                                            II. skupina:

1. místo: Michal Vlna                                          1. místo: Viktorka Uhrová

2. místo: René Cvrk                                            2. místo: Lucie Kroupová

3. místo: Jiří Čapek                                            3. místo: Lenka Vallišová

absolutní vítěz z obou skupin: Michal Vlna

Soutěž se velmi vydařila, děti měly srovnání, jak čtou a počítají ostatní i z jiné třídy. Navíc je motivovala ke snaze ještě více číst a počítat. V červnu soutěže opět zopakujeme.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587