018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

I. C v knihovně

Jak vzniká knížka

Dne 26. 4. 2019 byla naše třída na druhé besedě v Knihovně města Plzně na Borech. Tentokrát jsme se zajímavýmavě dozvěděli, jak vzniká knížka. Paní vedoucí knihovnice Mgr. Smílková nás slovně i názorně seznámila s postupem vzniku knížek, kdo všechno se musí podílet. Zpětnou vazbou byl pracovní list s obrázky a děti měly očíslovat postup vzniku knihy. Testík dopadl velice dobře. Poté nám pí knihovnice pustila dva krátké filmy, kde jsme poznali dřívější způsob výroby knih. Na závěr byly volné aktivity, kdy si žáci mohli prohlížet knihy, časopisy nebo hrát hry, které je zaujaly.

Velké poděkování patří pí knihovnici Smílkové za srozumitelný výklad, přátelský vztah k dětem a celkové vedení akce.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587