018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Pasování na čtenáře

Slavnostní akce I.C

Dne 6.6.2019 proběhlo v Městské knihovně na Borech slavnostní pasování žáků I.C na čtenáře. Nejprve nás paní vedoucí knihovnice Mgr. Kateřina Smílková přivítala a poděkovala za čtenářskou práci v průběhu celého školního roku. Poté žáci jednotlivě četli krátký úryvek pohádky o Karlu IV. a jeho vládnutí. Povídání dokončila paní vedoucí. Celý příběh byl doprovázen obrázky, takže prvňáčci pohádku dobře chápali. Někteří žáci věděli i nejznámější stavby našeho panovníka. Následoval slavnostní příchod krále Knihoslava I., který jednotlivé žáky, se slavnostním slibem ke vztahu k četbě a knihám, mečem pasoval na čtenáře. Paní vedoucí knihovnice předávala žákům "Pasovací listinu", knížečku básniček a čtenářský odznak. Tato slavnostní akce se velmi zdařila, děti byly nadšené a pí vedoucí Smílkové opět moc děkujeme. Budeme se těšit na další spolupráci ve 2. třídě.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587