018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Využití iPadů ve výuce 4. C

Během distanční výuky jsme se naučili pracovat s velkým množstvím aplikací a webových stránek, které nám zpříjemňovali výuku.

Proto jsem se toho snažila využít i po návratu do školních lavic. :)

Práci na iPadech jsme si vyzkoušeli již ve třetí třídě a na začátku letošního školního roku. Nyní jsme měli skvělou možnost, jak si nasbírat mnoho jedniček za aktivity a zároveň si zábavnou formou zopakovat většinu učiva, které jsme probírali hlavně online. Myslím, že se nám práce dařila. Všichni byli samostatní a dokonce jsou i tak zkušení, že zvládali ještě mnohem lepší úroveň obtížnosti. 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587