018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Vrstevnice ve 4. C

Jak jsme si zpříjemnili vlastivědné učivo.

V hodinách vlastivědy se učíme pracovat s mapou. Aby si děti lépe představily pojem vrstevnice, půjčili jsme si keramickou hlínu z dílny a zkusili jsme modelovat kopce. Vymodelovaný kopec děti vložily do nádoby, postupně přilévaly vodu a vodní hladinu obkreslovaly. Tím vznikl model, na kterém bylo znatelné, kde se vrstevnice od sebe vzdalují a kde naopak přibližují. Výsledek jsme porovnali se skutečnou turistickou mapou a další den pozorovali zvlněnou krajinu v parku. Nakonec jsme terén zakreslovali pomocí vrstevnic do připraveného plánku.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587