018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Česká republika

Když pracují děti spolu...

V závěru prvního pololetí děti ze 4. C vytvořily skupiny, zvolily si téma a intenzivně se věnovaly jeho zpracování. V první fázi všechny skupiny sbíraly informace, které zapisovaly do pracovních sešitů a současně vznikaly různé mapy České republiky. Druhá fáze byla věnována představení a prezentaci svého tématu spolužákům. V závěrečné fázi se skupiny promíchaly a navzájem si předávaly a doplňovaly podrobné informace. Ve třídě panovala příjemná pracovní atmosféra.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587