018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Na návštěvě v pravěku

Ve 4. C jsme se na celý týden přesunuli do období pravěku a v rámci téměř všech předmětů jsme se seznamovali s naší historií.

Při návštěvě pravěku jsme se zaměřili na několik oblastí. V pondělí nás zajímal vývoj člověka, jeho obydlí, způsob života i možnosti dorozumívání. Vyzkoušeli jsme si předávání informací bez použití slov či záchranu tlupy před nebezpečím. Úterý bylo zaměřené na první zbraně a nástroje. Zjistili jsme, jak už byl člověk zdatný, které nástroje uměl vyrobit a k čemu sloužily. Pravěké umění nás obklopovalo ve středu. Prohlédli jsme si nejznámější jeskynní malby a zjistili, že už v pravěku si lidé vyráběly šperky. Důležité pro ně byly i posvátné sošky. Jak se malovalo pravěkým lidem jsme si vyzkoušeli i my v provizorní jeskyni pod stolem. Čtvrtek byl plný dalšího poznání zaměřeného na lov a způsob obživy. Uskutečnili jsme cestu za mamutem a jeho následný lov pomocí lomených čar  a kružnice, popisovali jsme způsoby lovu a porovnávali pravěký jídelníček s dnešním. Celý den jsme zakončili nápodobou pravěké hudby. V závěru celého projektu jsme měli možnost využít své získané znalosti v praxi. Jako archeologové jsme štětci hledali zbytky keramiky, ze stavebnic jsme stavěli pravěké zbraně, obydlí, mamuty a jiná zvířata, z modelíny vznikaly misky, nádoby a postavy známé Věstonické Venuše. Celým týdnem nás provázely ukázky z knihy Lovci mamutů a informace o pravěku jsme si dle svého výběru zaznamenávali do vytvořených lapbooků. S návratem do současnosti nám pomohla úniková hra na iPadech.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587