018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Deníky z 2. světové války

Vlastivědné učivo trochu jinak.

Ačkoliv učivo 2. světové války není vůbec snadné, děti se do hledání informací zapojily s nadšením. Zadaný úkol nebyl snadný, přesto jej všechny skupiny zvládly výborně. Jednotlivé deníky jsou vloženy vyfocené v galerii.

Téma Deníky z 2. světové války mělo přimět žáky, aby se zkusili podívat na válku pohledem obyčejných lidí. Lidí, kteří si válku nevybrali. Každá skupina dostala přiřazenu jednu postavu-dítě, matka, otec, prarodič, český voják, německý voják a Žid. Následně si musela získat faktické informace o válce, nastudovat danou dobu. Poté začali členové skupin sepisovat jednotlivé příběhy, kde daná postava vzpomíná, co pro ni válka znamenala.

Překvapilo mě, jak skutečně znějící deníky vznikly. Celé téma jsme zakončili dokumentem Válka a já, který se dětem také velmi líbil.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587