018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Setkání s cizí osobou

Beseda s metodiky prevence kriminality Městské policie Plzeň.

V úterý 21. 3. navštívily naše třídy 2. B a 2. C metodici prevence kriminality Městské policie Plzeň Mgr. Karla Marcelová, DiS a Veronika Kuchynková. Žáci byli seznámeni s náplní práce policistů na různých pozicích, druhy policejních oddělení, s telefonními čísly, na která mají volat v případě potřeby. Dále si několik situací vyzkoušeli na vlastní kůži v modelových situacích, které si ve třídě zahráli. Na závěr zhlédli krátký film o správném jednání s cizími lidmi a dostali na památku Zápisník školáka s důležitými telefonními čísly a poučením o bezpečnosti chování v silničním provozu. Z tohoto setkání si jistě každý odnáší mnoho cenných rad do budoucna.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587