018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

I. C v knihovně

1. návštěva knihovny

Dne 20.12., v rámci projektu "Pasování na čtenáře", jsme byli na 1. besedě v Městské hnihovně Plzeň Bory. Vedoucí knihovny pí Richtersová seznámila děti s účelem, chodem knihovny a možností půjčování knížek. Na velmi hezkém příběhu z knihy M. Knudsenové "V knihovně je lev" dětem blízce a pochopitelně přiblížila pravidla chování návštěvníků knihovny. Vyzdvihla důležitost se v 1. třídě naučit číst, rovněž doporučila vhodné knížky pro prvňáčky.

Pí ved. Richtersové velice děkujeme za přínosnou besedu a budeme se těšit na další.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587