018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Školní kolo recitační soutěže Ševelení

Dne 14. února se mezi sebou utkalo 27 talentovaných recitátorů naší školy. 

Školní kolo recitační soutěže letos opět ukázalo, jaký talent v našich žácích dřímá. Navzdory vysokému počtu nemocných se nakonec soutěže zúčastnilo celkem 27 soutěžících z celého prvního stupně. 

V 0. kategorii vyhlášené pro 1. ročníky soutěžilo celkem 6 prvňaček. Přestože všechny z nich podaly úžasné výkony, porota nakonec vybrala dvě nejlepší recitátorky – Arianku Golban z I. B a Noemi Hovjackou z I. C.  

Do 1. kategorie bylo přihlášeno celkem 10 žáků 2. a 3. tříd. Výsledky byly velmi těsné, porota se však nakonec shodla na vítězství Sofie Špetíkové a Marka Růžičky, zástupců II. A. 

Ve 2. kategorii se o titul nejlepšího recitátora ucházelo 11 odvážných zástupců 4. a 5. tříd. Ač porotu zaujalo mnoho soutěžících této sekce, vítězi se nakonec stali Eliška Konopíková z V. A a Hynek Lhoták ze IV. D. 

Výhercům patří velké gratulace a držíme všem z nich palce do okresního kola, která se bude konat 13. března 2024 na Moving Station v Plzni. Naši školu zde budou reprezentovat všichni 4 vítězové 1. a 2. kategorie.

Velký potlesk a respekt za odvahu a úsilí patří všem zúčastněným žákům. Každý z nich do svého vystoupení vložil maximum úsilí a talentu, a porota měla opravdu co dělat, aby co nejzodpovědněji rozhodla o vítězích. 

Chtěly bychom také moc poděkovat ochotným zástupkyním školního parlamentu, Lucii Novákové, Majdě Salehové (obě z VIII. B), Elišce Turečkové a Julii Mockové (obě z IX. A), které zasedly jménem žáků v porotě soutěže a svých rolí se zhostily více než zodpovědně. Veliké díky patří také Julii Krettové z IX. A, která nejenže celou soutěž profesionálně moderovala, ale aktivně se podílela také na samotné organizaci této přehlídky talentů. 

Těšíme se na výkony našich reprezentantů v okresním kole, držte jim s námi palce!

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587