018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Angličtina s Ozoboty

Robotická angličtina: Propojení výuky jazyka a programování v praxi.

V uplynulých dnech jsme si výuku angličtiny zpestřili způsobem, který hravou formou propojuje učení s technologií. Se 4. B jsme do hodin přizvali Ozoboty - programovatelné roboty, které jsou navrženy tak, aby podporovali kreativní výuku programování a logického myšlení prostřednictvím interaktivních her a úkolů.

V jedné z hodin žáci připravovali plánek města, to vše pod dohledem Ozobotů, kteří pak měli za úkol toto město "prozkoumat". Žáci během této aktivity nejenže popisovali cestu, po které se jejich roboti vydali, ale také si procvičili anglickou konverzaci. Kdykoli se dva Ozoboti na své cestě potkali, žáci mezi nimi vedli rozhovor v angličtině.

Druhou hodinu s Ozoboty jsme věnovali tématu počasí. Žáci přiřazovali dvojice slovíček s využitím tzv. ozokódů. Skrze tyto barevné kódy lze Ozoboty navigovat, kudy se mají vydat, jak rychle jet, kde se zastavit atp. Podél cesty, kterou Ozoboti absolvovali, žáci psali související anglické výrazy, což jim pomohlo v ukotvení nové slovní zásoby.

Aktivity s Ozoboty nám umožnily efektivně spojit výuku angličtiny s programováním a zároveň v žácích posílit schopnost týmové spolupráce.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587