018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Pasování na čtenáře

Slavnostní akce I. C v knihovně

Dne 7. 6. 2024, naposled v tomto školním roce, navštívila naše třída I. C Knihovnu města Plzně - Obvodní knihovnu Bory.

Vedoucí knihovny pí K. Richtersová připravila slavnostní program se závěrečným pasováním. Nejdříve vyzdvihla důležitost čtení a tím význam naší celoroční práce. Poté žáci dostali barevné karty s větou z knihy Pohádka O králi Karlovi od L. Seifertové. Výborně jednotlivě přečetli, složili slib a tím je mohl pan král mečem a gratulací pasovat na čtenáře. Obdrželi čtenářský glejt a knížku Kouzelné brýle od Z. Pospíšilové. Knížku si mají přečíst o prázdninách, aby na ni s pí vedoucí knihovny mohli navázat v dalším šk. roce.

Budeme se těšit na další spolupráci.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587