018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Anglická divadla v podání žáků 4. B

Žáci 4. B připravili čtyři pohádkové příběhy v anglickém znění. Tato divadelní představení poté sehráli před mladšími žáky z 1. a 2. ročníků.

Jarní hodiny angličtiny jsme věnovali nácviku a realizaci anglických divadelních představení pro mladší ročníky naší školy. Jedním z hlavních cílů této aktivity totiž bylo seznámit prvňáčky a druháčky, kteří zatím angličtinu v rozvrhu nemají, s tím, co je ve vyšších ročnících čeká. Pohádky jsme vybrali tak, aby je mladší žáci znali, a mohli tak děj divadla sledovat i přesto, že nerozumí textu. Čtvrťáci nacvičili: Červenou Karkulku, Perníkovou chaloupku, příběhy prasátka Peppy a příběhy Vicky a Boba z Funparku.

Děti se samy rozdělily do skupin, vybraly si pohádku a připravily si rekvizity a kostýmy. Inscenace nacvičovaly dokonce i ve svém volném čase, což jen dokazuje jejich nadšení a odhodlání pro věc. Nácvik divadla se tak pro ně stal motivací ke zlepšení jejich anglických dovedností, ale také byl skvělou příležitostí pro posílení kreativity, samostatnosti a schopnosti pracovat na společném projektu.

Moc děkujeme třídním učitelkám mladších ročníků, že nám umožnily v jejich hodinách nacvičená divadla sehrát. Čtvrťákům děkujeme za velké nasazení a přejeme jim hodně štěstí při dalších podobných aktivitách.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587