018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

English Library

Podařilo se nám zakoupit desítky anglických knih, které jsou nyní k dispozici všem žákům školy. Jedná o tzv. zjednodušený text.

 Jsou to knihy psané tak, aby jim student rozuměl. Nakladatelství, která tyto knihy vydávají, nabízejí většinou celou škálu úrovní, od naprostých začátečníků až po pokročilé. Každý stupeň má omezenou slovní zásobu. Úroveň se ale netýká jen slovní zásoby, ale i gramatiky. Úplný začátečník si tedy může přečíst příběh vyprávěný v přítomném čase. Se zvyšujícími se úrovněmi se zvyšuje i gramatická komplexita, přibývají různé druhy vedlejších vět, vyjadřování budoucnosti, gerundia, infinitivy atd.

Proč a jak číst anglické knihy

Jedním ze základních dovedností, které musí student angličtiny zvládnout, je čtení. Jsou dva základní typy čtení a to čtení za účelem získávání informací a čtení pro potěšení. Oba typy jsou nezbytně důležité pro rozvoj našich jazykových schopností. Čtením pro potěšení jsme se setkávali již daleko dříve, jako děti. Příběhy, pohádky, verše, první romány, to vše nás provázelo po celé naše dětství a pomáhalo nám osvojit si náš vlastní jazyk. Proč bychom nyní, když se učíme jazyk cizí, měli celou tuto etapu přeskočit?

Jedna z možností, kterou máme, je prostě číst. Nepřistupujme k tomu jako k učení, ale prostě si knížku přečtěme pro potěšení. Pokud si vhodně zvolíme knihu pro svoji úroveň, nebudeme se muset zastavovat nad nesrozumitelnými gramatickými strukturami či hodiny listovat ve slovnících. Tu a tam jistě najdeme neznámé slovíčko, ale jeho význam nemusí být k pochopení děje knihy vůbec důležitý, nebo si ho sami snadno odvodíme z kontextu. Známá slovíčka se nám budou vrývat do paměti, zažijeme si jejich přesný význam a způsob použití. Aniž bychom se o to snažili, naučíme se používat správné předložkové vazby, správný slovosled ve větách, správné slovesné časy apod. a budeme na dobré cestě k tomu, o čem lidé tak často mluví - budeme se učit MYSLET V ANGLIČTINĚ. (převzato a upraveno z http://www.helpforenglish.cz/article/2009112303-zjednodusena-cetba)

Žáci si knihy mohou vypůjčit kdykoli během přestávek u učitelů anglického jazyka.

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587