018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

"Asking the way"

Excuse me. How can I get to the nearest café, please?

Žáci 7.A a 7.B se učili, jak „navigovat“ cizince, který je požádá o pomoc a zeptá se na popsání cesty k nějaké pamětihodnosti, k nádraží, do nejbližší kavárny.. A samozřejmě naopak, pokud se žák ocitne v zahraničí a nebude znát cestu, aby se dokázal na hledanou cestu anglicky zeptat a cizinci porozuměl.

Nejdříve jsme vše trénovali ve třídě, následně jsme šli do města a vyzkoušeli si vše v praxi. Žáci se museli nejdříve podle anglických pokynů v pracovním listě dostat do cílového místa, poté se anglicky ptali v Regionálním Informačním Centru plzeňského kraje a v INFO centru na cestu do levného hotelu, na vlakové či autobusové nádraží, do ZOO... Pracovníci v daných centrech velmi ochotně anglicky odpovídali, žáky také vybavili mapičkami, kam jim místa, na která se ptali, zakroužkovali.

Všichni překonali trému a ostych a zvládli vše na jedničku :)

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587