018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve středu 7. 2. 2018 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Soutěž byla rozdělena na dvě části, a to na písemnou a ústní. V písemné části žáci odpovídali na otázky podle poslechu. Ústní část byla zahájena krátkým rozhovorem, během kterého se soutěžící představili. Následně konverzovali na téma, které si vylosovali. Hodnotila se jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Vítězem 1. kategorie (6. a 7. ročník) se stala Monika Švajcrová ze 7. B, na 2. místě se umístil Philippe Jan Franke ze 7. A a na 3. místě se umístil Jan Boháč ze 7. A.

Vítězem 2. kategorie (8. a 9. ročník) se stala Adéla Šamajová z 8. A, na 2. místě se umístil Ondřej Ceplecha z 8. B a na 3. místě se umístil Ondřej Kaucký z 8. A.

Výherci obou kategorií nás budou reprezentovat již ve středu 14.2. 2018 v okresním kole.

Výhercům, ale i všem zúčastněným žákům, moc děkujeme za účast a těšíme se nejen na vás, ale i na další angličtináře, opět v dalším školním roce.

 

E. Seidlová, L. Borárošová, M. Holečková (porota konverzační soutěže)

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587