018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Příběhy našich sousedů

Dobrodružné pátrání po osudech pamětníků 

22. 6. 2021 vyvrcholil slavnostní prezentací ve Staré synagoze projekt Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Zapojil se do něj obětavý tým žáků společenskovědního semináře. Klára Říhová, Andrea Faflíková, Miriam Pastoreková, Kryštof Lang a Adam Hojer dokumentaristicky zpracovali osudy pamětníka Jaromíra Konradyho. Nahráli s ním rozhovor, vytvořili scénář k rozhlasové reportáži, kterou následně natáčeli s pracovníkem rozhlasu, sepsali životopis, Adam dokonce zvládl připravit počítačovou hru. Aby toto vše zvládli, museli projít workshopy zaměřenými na to, jak vést rozhovor s pamětníkem a jak vyprávět příběh. Jak vyplynulo z hodnocení poroty, naši žáci si vedli velmi dobře. Celému týmu patří velký dík za skvělou a časově náročnou práci. 

 

Na níže uvedených odkazech najdete naši práci na stránkách projektu, dále záznam prezentace žáků v synagoze a hodnocení poroty. 

Děkujeme paní Langové za poskytnutí fotografií, paní Říhové za poskytnutí fotografií a videí ze slavnostní prezentace a vyhodnocení projektu a všem rodičům za podporu. 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/plzen/plzen-2020-2021/jaromir-konrady/ 

https://plzenedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/touchovaha_zs26_plzen-edu_cz/EUHxBq6XkeNCnIks2jxYXZsBt5FELAarZYPUqvMrKgAc6Q?e=8lKwfD 

https://plzenedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/touchovaha_zs26_plzen-edu_cz/Eb6cDgrAdE1Nu9pXnMDsZRkBXqG_9n21XOpXeVlnob6M5g?e=d4ClrS 

 

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587