018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Vytvořili jsme si vlastní poslechovou aktivitu

Žáci 9. ročníku si při hodině anglického jazyka společně vytvořili poslechovou aktivitu na téma „JOBS“.

Každý žák obdržel jeden název povolání, na internetu si vytvořil vlastního anglicky mluvícího AVATARA, který popisoval dané zaměstnání. Následně žáci vygenerovali pro svého avatara QR kód, který poslali vyučující anglického jazyka. Ta QR kódy zpracovala a aktivitu dokončila. Následující hodinu angličtiny žáci pomocí tabletů snímali QR kódy, které je odkazovaly na 16 avatarů, kteří jim anglicky popisovali různá zaměstnání. Úkolem žáků bylo zaměstnání anglicky pojmenovat.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587