018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Zeměpisně-matematické terénní cvičení v Borském parku aneb jak se orientovat v krajině

V minulých dvou týdnech se oba šesté ročníky zúčastnili terénního cvičeni v Borském parku a v přilehlém Českém údolí.

Na předem určené skupiny žáků čekalo deset stanovišť, přičemž každé obsahovalo otázku, která se tematicky vztahovala k orientaci v krajině. Podstatnou skutečností celého praktického cvičení bylo to, že postupné odhalování jednotlivých stanovišť probíhalo pouze pomocí buzoly, kdy žákům byly zadány azimuty a přibližné vzdálenosti mezi jednotlivými stanovišti. Pak už bylo pouze na nich samotných, jestli se dokáží dobře zorientovat jen pomocí zadaných údajů, a to bez použití moderních mobilních zařízeních.

Po úspěšném absolvování na žáky ještě čekaly vybrané praktické úlohy z matematiky, které pro ně připravila paní učitelka Hejdová. Žáci tak měli možnost si ověřit, že matematika nemusí probíhat jen v prostoru třídy.

Žáci 6. tříd si připravené aktivity náležitě užili a zpětná vazba od nich byla více než pozitivní, čehož může být důkazem i přiložená fotodokumentace.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587