018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Příběhy našich sousedů

Naše druhá účast ve vzdělávacím projektu společnosti Post Bellum.

I v letošním školním roce se pětice statečných deváťáků rozhodla zažít historii jinak. Do 60. a 70. let 20. století je zavedly vzpomínky pamětníka PhDr. Ilji Šeda. Žáci se s ním potkali v knihovně Západočeského muzea, kde pan Šedo dosud pracuje. V roli dokumentátorů natočili rozhovor s pamětníkem a odnesli si množství fotografií. Na základě pamětníkových vzpomínek zpracovávali životopis a reportáž, kterou později natáčeli s profesionály z Českého rozhlasu Plzeň. 

Práce to nebyla jednoduchá! Své dovednosti rozvíjeli na workshopech, trávili společně mnoho odpolení společnými přípravami a tvorbou. V úterý 14. 6. 2022 svoji práci završili prezentací celého projektu ve Velké synagoze společně s dalšími dvanácti zúčastněnými týmy. Po skončení přehlídky všech reportáží získala paní učitelka od koordinátorky projektu, pracovníka rozhlasu i pamětníka velmi kladnou zpětnou vazbu ohledně reportáže našich žáků.

Velká gratulace a poděkování za úsilí a snahu tak patří Terce Hnátová, Hani Klimešové, Klárce Lebové, Kristý Novákové a Ondrovi Polanskému.

Díky též paní Novákové za pořízení videozáznamu, panu učiteli Šeniglovi za fotodokumentaci a paní učitelce Ulčové za podporu.

V níže udvedeném odkazu si můžete poslechnout jeden z výsledků naší práce.

https://plzenedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/touchovaha_zs26_plzen-edu_cz/ETadHTM0zwxGnpzpnHvhZMQBgIxsdLu2O_LFY_J3lsgOJw

Zde můžete zhlédnout video z prezentace.

https://plzenedu.sharepoint.com/:v:/s/Pbhynaichsoused421/EW8vcvs0cItPpFb1E48dHR4Bhav3WatNKf0Rbw9LiTeE6g?e=4Sn9ZC

Další najdete:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/plzen/plzen-2021-2022/ilja-sedo/

 

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587