018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

7. a 8. ročníky na kurzu přežití – 10. a 12. 10. 2022

Žáci 7. a 8. ročníků se zúčastnili kurzu přežití, který se uskutečnil v okolí městyse Chudenice a vrcholu kopce Žďár.

Žáci 7. a 8. ročníků se zúčastnili kurzu přežití, který se uskutečnil v okolí městyse Chudenice a vrcholu kopce Žďár.

Celá tato akce byla realizována v rámci časově omezeného projektu Šablony III., a to konkrétně jako projektový den mimo školu.

Koncepce projektového dne byla zaměřena především na to přiblížit žákům vztah člověka k přírodě a okolní krajině, ve které žije. Člověk se v současné době stále více od přírody odcizuje, a tak hlavní cíl projektového dne tkvěl v tom, aby žáci byli schopni prokázat během pobytu v přírodě základní dovednosti, které jsou nutné pro přežití. Zároveň aby obstáli, když berlička civilizace není zrovna po ruce, a tak dokázali přežít s přírodou v přírodě.

Na žáky byly připraveny celkem čtyři stanoviště, které postupně obcházeli v předem rozdělených různorodých skupinách. Na jednotlivých stanovištích byly na žáky připraveny dovednosti typu – zapálení ohně různými způsoby bez použití zápalek (například pomocí křesadla a troudu, vaty, popřípadě březové kůry), získání pitné vody pomocí filtrace skrze přírodní materiály (mech, písek či dřevěné uhlí), střelba ze vzduchové pušky, z praku či z luku na předem připravené cíle a v neposlední řadě první pomoc, záchrana a transport zraněného pomocí vlastnoručně vytvořeného improvizovaného nosítka. Na tomto stanovišti měli žáci možnost si vyzkoušet, jak chutnají živí červi představující zdroj potřebné energie.

 

Jak já, tak i mí kolegové jsme přesvědčeni, že celá akce má veliký význam především v tom, že žáci měli neopakovatelnou možnost si uvědomit, že člověk by měl přírodě naslouchat a chovat se v ní udržitelným způsobem. Výsledkem toho všeho by mělo být zjištění, že úcta k přírodě by měla patřit k těm nejdůležitějším životním hodnotám.

 

Virtuální prohlídka – projektový den mimo školu s názvem „Přežij“  (autor: Mgr. Tomáš Hejda)

Odkaz:  https://www.relive.cc/view/vZqN7P927Gv 

 

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587