018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

8. ročníky na zimním turistickém kurzu na Šumavě

Žáci 8. ročníků absolvovali od 27. do 29. března zimní turistický kurz, který se uskutečnil v okolí Železné Rudy v západní části Šumavy.

Místem pobytu se nám na celé tři dny stal známý hotel Belveder, který jak pro žáky, tak i pro nás pedagogy představoval ideální útočiště pro předem naplánované túry a doprovodné aktivity v přírodě.

Již při samotné cestě vlakem nám bylo zřejmé, že počasí i na konci března bude vskutku to pravé zimní, což v žácích vyvolalo mírně řečeno lehké obavy, ale i zároveň pocit zvídavosti, co jsme si pro ně vlastně připravili.

Po příjezdu na železniční zastávku Železná Ruda město na nás čekalo krátké stoupaní po sjezdovce na hotel Belveder, kde jsme se všichni v pořádku ubytovali. 

Po obědě nás čekala první túra v podobě okruhu kolem Čertova jezera, přičemž s ohledem na následující den se část žáků za doprovodu vybraných kolegů vydala do Ferdinandova údolí i s překročením státní hranice na německé území. Obě skupiny absolvovaly zhruba shodně okolo 12 km s tím, že po celou dobu nás doprovázelo proměnlivé počasí se sněhovými přeháňkami, což na celkovou atmosféru mělo jen blahodárný vliv, jelikož okolní příroda se zahalila do sněhového závoje.

Následující den nás čekal nejdelší pochod v podobě 20 km, který započal z obce Zelená Lhota, kam jsme se všichni přepravili vlakem. Poté už na nás čekalo počáteční prudké stoupání, po kterém jsme se dostali na hřeben, po němž jsme už více méně pokračovali po vrstevnici, kde se nám všem otevřely nádherné pohledy na zasněžené vrcholy a údolí milované Šumavy. Nejvyšším bodem, jehož jsme dosáhli, byl vrchol hory Můstek (1235 m. n. m.), kde jsme nemohli opomenout společné vyfotografování. Po turistickém značení jsme pokračovali na vrchol Pancíře, od kterého jsme již postupně klesali do našeho cílového bodu, jímž nebylo nic jiného než samotný hotel Belveder.

Poslední den jsme si v dopoledních hodinách pro žáky připravili práci s předem připravenými vlastnoručně vytvořenými mapami přilehlého okolí, a především s buzolami, jejichž prostřednictvím žáci určovali azimuty předem určených prvků v krajině. Žáci měli tak možnost si prakticky vyzkoušet, jak se orientovat v přilehlé krajině jen pomocí mapy a buzoly bez využití jakéhokoliv mobilního zařízení. Je nutné říct, že všechny skupiny se se všemi zadanými úkoly popasovaly nad očekávání a vysloužily si tak výborné hodnocení, které jim bylo v rámci zeměpisu zadáno do systému Školy Online.

Na závěr je potřeba poděkovat a hluboce smeknout pověstný klobouk před všemi žáky, jelikož veškeré aktivity zvládli bez sebemenších problémů, ba naopak projevili veliký entuziasmus a fyzickou odolnost se popasovat se vším, co jsme si pro ně s kolegy připravili.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587