018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků (EDJ) je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě.

Slaví se každoročně 26. září již od roku 2001, a to z iniciativy Rady Evropy. 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje organizuje každoročně Evropský den jazyků v Plzni.
Cílem Evropského dne jazyků je motivovat studenty učit se cizí jazyk a informovat o možnostech cestování v Evropské unii, vyzkoušet si praktické znalosti a prezentovat kulturní rozmanitosti v Plzni.

Žáci 9. ročníků se zúčastnili stanoviště v Obřadním sále na Radnici, kde si procvičili německý jazyk, poté přešli na stanoviště do Anglické knihovny, kde se seznámili s poradenským a kulturně – jazykovým centrem nazvané AMERICKÉ CENTRUM sídlící na Západočeské univerzitě v Plzni. Žáci se zde dozvěděli o možnostech stipendií, stáží a letních brigád v Evropě a USA.

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587