018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

VI. ročníky na seznamovacím kurzu na Šumavě

V termínu od středy 13. 9. do pátku 15. 9. se VI. ročníky zúčastnily adaptačního kurzu v malebném prostředí Šumavy.

Místem pobytu se nám stal hotel Belveder, který jak pro žáky, tak i pro nás pedagogy představoval ideální útočiště pro předem připravené a zamýšlené aktivity v přilehlém okolí.

Pro ty, kteří doposud neznali okolí hotelu Belveder, tak hned po příjezdu byli ohromeni krásnou přírodou a všudypřítomným klidem, která tato část Šumavy nabízí, k čemuž výrazně napomohlo počasí babího léta a samotný přístup personálu hotelu.

Na středeční odpoledne jsme si pro žáky připravili práci s předem připravenými vlastnoručně vytvořenými mapovými podklady přilehlého okolí, a především s buzolami, jejichž prostřednictvím žáci určovali azimuty předem určených prvků v krajině. Žáci měli tak možnost si prakticky vyzkoušet, jak se orientovat v přilehlé krajině jen pomocí mapy a buzoly bez využití jakéhokoliv mobilního zařízení a zároveň si vyzkoušet tolik potřebnou interakci ve skupině. Je nutné říct, že všechny skupiny se se všemi zadanými úkoly popasovaly více než statečně.

Následující oba dva dny byly převážně věnovány různým aktivitám a činnostem, které měly především za úkol umožnit všem žákům zažít pocit sounáležitosti a spolupráce v sociální skupině, jež školní třída představuje. Žáci se mohli zapojit do aktivit, jako jsou například ostrovy, pavučina, pozdravy, tzv. důvěrovky či do tvorby třídního erbu a závazných pravidel.  

Do organizace většiny aktivit jsme byli zapojeni i my samotní třídní učitelé za velkého přispění osob metodika prevence a výchovného poradce, jejichž přítomnost byla velmi důležitá. Jsem přesvědčen o tom, že primární důvody, ke kterým je adaptační kurz určen, byly naplněny. Důkazem tomu byly pozitivní pocity a emoce, které bylo možné rozpoznat i pouhým pohledem na usměvavé tváře žáků, a to je tím hnacím motorem, proč takové akce mají čím dál tím větší prostor v rámci vzdělávacího procesu na naší škole.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587