018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

What is my job?

Žáci 9. ročníků si v hodině anglického jazyka společně vytvořili poslechovou aktivitu pro celou třídu na téma "JOBS".

Na internetových stránkách voki.com žáci vytvořili mluvícího avatara tak, aby anglicky popsal vylosované zaměstnání. Danému avatorovi vygenerovali QR kód a ten uložili do společné složky pro hodiny Aj. Vyučující anglického jazyka pouze QR kódy vytiskla a žáci následující hodinu pomocí telefonů či tabletů QR kódy snímali. Úkolem žáků bylo pojmenovat a zapsat do sešitu zaměstnání, které jim avataři anglicky popisují.  

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587