018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

8. ročníky opět na zimním turistickém kurzu na Šumavě

Žáci 8. ročníků se od 25. do 27. března zúčastnili zimního turistického kurzu, který se díky velké spokojenosti s předchozím ročníkem opět konal v okolí Železné Rudy v západní části Šumavy.

Místem pobytu se stejně jako v minulém roce stal pivovar a hotel Belveder, který představuje ideální útočiště pro předem plánované túry a doprovodné aktivity v přírodě.

Po příjezdu na místo určení nás, navzdory nadprůměrně teplému únoru a březnu, překvapilo nečekaně zimní počasí včetně sněhového poprašku, který pokrýval výše položená místa Šumavy. S nadsázkou řečeno jsme si opět objednali takové počasí, aby „Zimní turistický kurz“ byl skutečně zimním kurzem se vším všudy. 

Po příjezdu jsme neztráceli čas a hned v odpoledních hodinách jsme se vydali na zahřívací pochod dlouhý téměř 14 km. Naše kroky vedly přes Alžbětín, odkud jsme pokračovali podél potoka Svarožná. Od potoka jsme se po pár km odklonili a míjejíce pomník Adolfa Kašpara jsme směřovali zpět do Železné Rudy. Zde jsme zavítali do místního koloniálu, abychom doplnili zásoby na plánovanou 'hřebenovku'.

Druhý den nás čekal nejdelší pochod, čítající téměř 20 km, který jsme zahájili v obci Zelená Lhota. Odtud nás čekalo prudké stoupání až na hřeben, který nám otevřel nádherné pohledy na zasněžené vrcholy a údolí milované Šumavy. Nejvyšším bodem, jehož jsme dosáhli, byl vrchol Můstek (1235 m n. m.). Jeho pokoření jsme samozřejmě neopomněli zvěčnit společnou fotografií. Z Můstku jsme pokračovali na vrchol Pancíře, odkud nás čekalo již jen zasloužené klesání do cíle naší výpravy – do hotelu Belveder.

Dopoledne třetího dne turistického kurzu jsme věnovali praktické aktivitě s využitím vlastnoručně vytvořených map přilehlého okolí a buzol. Žáci se učili orientovat mapy podle severu a identifikovat dominantní prvky v krajině, pro které určovali azimuty. Tato aktivita žákům nabídla jedinečnou příležitost naučit se orientovat v terénu bez jakékoliv pomoci mobilních zařízení. V dalším úkolu byl jednotlivým skupinám účastníků kurzu stanoven bod na mapě. Sem musela celá skupina dorazit a pro stvrzení zdárného dokončení cesty zde členové týmu museli pořídit společnou fotografii. Závěrečná výzva spočívala v použití aplikace Mapy.cz a funkce „Stopař“ k vytvoření písmen a čísel, z nichž by bylo možné sestavit nápis – 26. ZŠ Plzeň. Výsledek můžete posoudit sami ve fotogalerii. Ač byly úkoly pro skupiny výzvou, všechny se s nimi nakonec vypořádaly na výbornou.

Na závěr bychom rádi vzdali největší hold a poděkování samotným žákům, kteří veškeré aktivity zvládli bez větších obtíží, a navíc projevili veliké zaujetí, fyzickou odolnost a odhodlání popasovat se se vším, co jsme si pro ně s kolegy připravili. Za to jim patří velký obdiv.

Sportu zdar a horské turistice zvlášť!

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587