018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Růžovka už počtvrté uklízela Česko!

Ve čtvrtek 4. 4. se již počtvrté naše škola zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko!

Tentokrát se zúčastnily pouze 9. ročníky, přičemž to nepředstavovalo žádnou výraznou překážku, aby opět prostředí Českého údolí, přilehlého Borského parku a okolí toku Radbuza bylo zbaveno odpadků a uvedeno do takové podoby a stavu, jak si naše krajina, ve které žijeme, zaslouží.

Primárním cílem této celorepublikové akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky či jenom odpadky, které narušují životní prostředí kolem nás.

Závěrem si velké poděkování zaslouží především samotní žáci, kteří se této záslužné a potřebné akce zúčastnili. Stejně tak velký dík patří i kolegům, jenž přispěli k bezproblémovému průběhu celé akce. Sami jsme se opětovně přesvědčili, že tato akce má velký význam a přesah mimo rámec „obyčejného“ úklidu, a tak i nadále budeme v zapojení pokračovat, dokud to bude možné.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587