018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Erbenův Vodník podle 7. B

Ve druhém pololetí jsme některé hodiny literatury strávili nad baladami. Neopomněli jsme samozřejmě klasiku z pera Karla Jaromíra Erbena a rozhodli se vytvořit prezentaci propojenou s recitací. Vizte odkaz.

https://plzenedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/touchovaha_zs26_plzen-edu_cz/Eag9tVMh1q5Ep3oyg0K-jlsBetSTcLXggMtVI8aJpvcJ2A.

(Děkujeme paní učitelce Klimendové za výtvarnou spolupráci.)

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587