018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Přehled volitelných předmětů ve šk. roce 2022 / 2023

7. třídy

 • Informatika (p. uč. Culek)
 • Přírodovědní seminář (pí uč. Kubátová)
 • Pohybové a sportovní aktivity (p. uč. Šenigl)

8. třídy

 • Informatika (p. uč. Hejdax, pí uč. Ticháčková)
 • Přírodovědní seminář (pí uč. Kubátová)
 • Pohybové a sportovní aktivity (p. uč. Fořt, p. uč. Šenigl)

9. třídy

 • Finanční gramotnost (pí uč. Hejdová)
 • Technické kreslení (pí uč. Marešová)
 • Společenskovědní seminář (pí uč. Touchová)

Výuka 2. cizího jazyka

Všichni žáci 7. tříd si vybírají 2. cizí jazyk. V dalších ročnících výuka pokračuje až do skončení školní docházky. V letošním školním roce probíhá výuka takto:

7. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurtpí, uč. Ticháčková)

8. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurt, p. uč. Psohlavec)

9. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurt, p. uč. Psohlavec)
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587