018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Přehled volitelných předmětů ve šk. roce 2014 / 2015

6. třídy

 • Praktika z přírodopisu (p. uč. Hejda)
 • Pohybové hry - dívky (p. uč. Horák)
 • Etická výchova (pí uč. Švolbová)

7. třídy

 • Informatika (p. uč. Hejda, p. uč. Culek)
 • Ekologický seminář (pí uč. Kubátová)
 • Pohybové hry - dívky (p. uč. Hurt)

8. třídy

 • Informatika (p. uč. Hejda)
 • Ekologický seminář (pí uč. Kubátová)
 • Pohybové hry - chlapci (p. uč. Horák)

9. třídy

 • Finanční gramotnost (pí uč. Ulčová)
 • Technické kreslení (pí uč. Fadrná)

Volitelná výuka jazyků

Všichni žáci 7. tříd si vybírají 2. cizí jazyk. V dalších ročnících výuka pokračuje až do skončení školní docházky. V letošním školním roce probíhá výuka takto:

7. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurt, pí uč. Thürriegl)
 • Francouzský jazyk (pí uč. Tomanová)

8. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurt, pí uč. Thürriegl)
 • Francouzský jazyk (pí uč. Tomanová)

9. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurt)
 • Konverzace v anglickém jazyce (pí uč. Smazalová)
 • Francouzský jazyk (pí uč. Tomanová)
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587