018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Přehled volitelných předmětů ve šk. roce 2017 / 2018

6. třídy

 • Praktika z přírodopisu (p. uč. Hejda)
 • Pohybové hry - dívky i chlapci (pí uč. Svobodová)

7. třídy

 • Informatika (p. uč. Hurt)
 • Ekologický seminář (pí uč. Kubátová, p. uč. Hjeda)
 • Pohybové hry - chlapci (pí uč. Svobodová)

8. třídy

 • Informatika (p. uč. Hejda)
 • Ekologický seminář (pí uč. Kubátová)
 • Pohybové hry - chlapci (p. uč. Horák), dívky (pí uč. Svobodová)

9. třídy

 • Finanční gramotnost (pí uč. Ulčová, p. uč. Culek)
 • Společenskovědní seminář (pí uč. Touchová)

Výuka 2. cizího jazyka

Všichni žáci 7. tříd si vybírají 2. cizí jazyk. V dalších ročnících výuka pokračuje až do skončení školní docházky. V letošním školním roce probíhá výuka takto:

7. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurt, pí uč. Koryťáková)

8. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurt, pí uč. Langmaierová, p. uč. Horák)

9. třídy

 • Německý jazyk (p. uč. Hurt, pí uč. Langmaierová, p. uč. Horák)
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587