018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Seznam učitelů 2. st.

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Eva Švolbová

 • ředitelka školy
 • vyučuje: výtvarná výchova
 • telefon: 378 028 631
 • e-mail: SvolbovaEv(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v ředitelně školy

Mgr. Milan Culek

 • zástupce ředitele pro 2. stupeň
 • vyučuje: pracovní činnosti, informatika
 • telefon: 378 028 644
 • e-mail: CulekMi(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Mgr. Lenka Charvátová

 • zástupce ředitele pro 1. stupeň
 • vyučuje: 1. stupeň
 • telefon: 378 028 632
 • e-mail: charvatovale(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Mgr. Eva Slavíková

 • vedoucí pracovník pro Litice
 • vyučuje: 1. stupeň
 • telefon: 378 028 650
 • e-mail: slavikovaev(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny Litice: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Zuzana Průšová

 • tajemnice školy
 • telefon: 378 028 631
 • mobil: 606 027 587
 • e-mail: skola(at)zs26.plzen-edu.cz

Mgr. Zdeňka Hejdová

 • výchovná poradkyně 1. st.
 • vyučuje: matematika, fyzika, finanční gramotnost
 • telefon: 378 028 643
 • e-mail: Hejdovazd(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny Bory: pondělí 7:30  - 8:00, čtvrtek 13:30 - 14:10, kab. vých. poradce 1
 • konzultační hodiny Litice: nutno domluvit telefonicky

Mgr. Tomáš Psohlavec

 • výchovný poradce pro 2. st.
 • vyučuje: německý jazyk, tělesná výchova
 • e-mail: psohlavecto(at)zs26.plzen-edu.cz
 • telefon: 378 028 637
 • konzultace: pondělí 14:15 - 15:00, čtvrtek 7:00 - 7:45, čtvrtek 13:25 - 14:10, kab. vých. poradce 2

UČITELÉ


Mgr. Pavla Bohatá

 • třídní učitelka VIII. A
 • vyučuje: český jazyk, hudební výchova, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: BohataPa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 12:35 - 13:20, kab. ČJ

Ing. Kristýna Fialová

 • vyučuje: informatika
 • e-mail: fialovakr(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 12:35 - 13:20, sborovna 1. st.

Mgr. Adéla Fojtíková

 • třídní učitelka VII. A
 • vyučuje: český jazyk, dějepis, etická výchova, hudební výchova
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: fojtikovaad(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 12:35 - 13:20, kab. ČJ

Martin Fořt

 • vyučuje: pohybové a sportovní aktivity
 • telefon: 378 028 640
 • e-mail: fortma(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 12:35 - 13:20, kab. TV

Mgr. Tereza Hajko

 • speciální pedagog
 • e-mail: hajkote(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: 

Mgr. Tomáš Hejda

 • třídní učitel IX. C
 • vyučuje: přírodopis, člověk a zdraví, chemie, informatika, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 641
 • e-mail: HejdaTo(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 7:20 - 7:50, kab. Př

Mgr. Zdeňka Hejdová

 • výchovná poradkyně 1. st.
 • vyučuje: matematika, fyzika, finanční gramotnost
 • telefon: 378 028 643
 • e-mail: Hejdovazd(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny Bory: pondělí 7:30  - 8:00, čtvrtek 13:30 - 14:10, kab. vých. poradce 1
 • konzultační hodiny Litice: nutno domluvit telefonicky

Mgr. Václav Horák

 • třídní učitel VII. B
 • metodik prevence, kariérový poradce
 • vyučuje: tělesná výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, etická výchova, německý jazyk
 • telefon: 378 028 640
 • e-mail: HorakVa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 14:15 - 15:00, čtvrtek 15:05 - 15:50, pátek 14:15 - 15:00, kab. TV

Mgr. Pavel Hurt

 • vyučuje: německý jazyk, informatika
 • telefon: 378 028 646
 • e-mail: HurtPa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 13:25 - 14:10, kab. Z

Mgr. Petra Jíšová

 • třídní učitelka VI. B
 • vyučuje: anglický jazyk, český jazyk, etická výchova
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: jisovape(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 13:25 - 14:10, kab. M

Mgr. Eliška Kašparová

 • vyučuje: český jazyk, občanská výchova. pracovní činnosti
 • e-mail: kasparovael(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 14:15 - 15:00, sborovna

Mgr. Gabriela Klimendová

 • vyučuje: anglický jazyk, výtvarná výchova
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: klimendovaga(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pátek 12:35 - 13:20, kab. M

Mgr. Jaroslava Kubátová

 • třídní učitelka IX. B
 • vyučuje: přírodpis, chemie, rodinná výchova, pracovní činnosti, člověk a zdraví, přírodovědní seminář
 • telefon: 378 028 641
 • e-mail: KubatovaJa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 12:35 - 13:20, kab. Př 

Mgr. Jana Marešová

 • třídní učitelka VIII. B
 • vyučuje: matematika, pracovní činnosti, rodinná výchova, technické kreslení, fyzika
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: maresovaja(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 13:20 - 14:05, kab. M

Mgr. Veronika Mlčochová

 • vyučuje: anglický jazyk, pracovní činnosti
 • telefon: 378 028 638
 • e-mail: mlcochovave(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 13:25 - 14:10, kab. F

Mgr. Tomáš Psohlavec

 • výchovný poradce pro 2. st.
 • vyučuje: německý jazyk, tělesná výchova
 • e-mail: psohlavecto(at)zs26.plzen-edu.cz
 • telefon: 378 028 637
 • konzultace: pondělí 14:15 - 15:00, čtvrtek 7:00 - 7:45, čtvrtek 13:25 - 14:10, kab. vých. poradce 2

Mgr. Eva Seidlová

 • třídní učitelka IX. A
 • vyučuje: matematika, anglický jazyk, rodinná výchova, tělesná výchova, pohybové a sportovní aktivity
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: seidlovaev(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 13:25 - 14:10, kab. M

Mgr. David Šenigl

 • třídní učitel VI. A
 • vyučuje: zeměpis, tělesná výchova, etická výchova
 • telefon: 378 028 646
 • e-mail: seniglda(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 14:15 - 15:00, kab. Z

Mgr. Hana Touchová

 • vyučuje: český jazyk, dějepis, pracovní činnosti, společenskovědní seminář
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: TouchovaHa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 14:15 - 15:00, kab. ČJ
 • žákovská knihovna: 

Mgr. Lenka Ulčová

 • vyučuje: matematika, fyzika, finanční gramotnost
 • telefon: 378 028 638
 • e-mail: ulcovale(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 12:35 - 13:20, kab. F

Bc. Tomáš Vajskebr

 • vyučuje: informatika
 • e-mail: vajskebrto(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pátek 11:40 - 12:35, sborovna

Bc. Hana Vargová

 • vyučuje: anglický jazyk
 • e-mail: vargovaha(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pátek 7:00 - 7:45, sborovna
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587