018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Seznam učitelů 2. st.

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Eva Švolbová

 • ředitelka školy
 • vyučuje: výtvarná výchova
 • telefon: 378 028 631
 • e-mail: SvolbovaEv(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v ředitelně školy

Mgr. Milan Culek

 • zástupce ředitele pro 2. stupeň
 • vyučuje: pracovní činnosti
 • telefon: 378 028 644
 • e-mail: CulekMi(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Mgr. Lenka Charvátová

 • zástupce ředitele pro 1. stupeň
 • vyučuje: 1. stupeň
 • telefon: 378 028 632
 • e-mail: charvatovale(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Mgr. Helena Fialová

 • vedoucí pracovník pro Litice
 • vyučuje: 1. stupeň
 • telefon: 378 028 650
 • e-mail: FialovaHe(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny Litice: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Danuše Halíková

 • tajemnice školy
 • telefon: 378 028 631
 • mobil: 606 027 587
 • e-mail: skola(at)zs26.plzen-edu.cz

UČITELÉ


Mgr. Pavla Bohatá

 • třídní učitelka IX. B
 • vyučuje: český jazyk, hudební výchova, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: BohataPa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pátek 7:00 - 7:45, kab. ČJ

Mgr. Jana Černá

 • vyučuje: německý jazyk, výtvarná výchova
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: cernaja(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 13:30 - 14:20, kab. M

Bc. Adéla Fojtíková

 • vyučuje: český jazyk, dějepis
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: fojtikovaad(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 7:00 - 7:45, kab. ČJ

Mgr. Tomáš Hejda

 • třídní učitel VI. C
 • vyučuje: přírodopis, chemie, informatika, pracovní činnosti, přírodovědní seminář
 • telefon: 378 028 641
 • e-mail: HejdaTo(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 13:35 - 14:20, kab. Př

Mgr. Zdeňka Hejdová

 • výchovná poradkyně 1. st.
 • vyučuje: matematika, fyzika, občanská výchova
 • telefon: 378 028 643
 • e-mail: Hejdovazd(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 13:35 - 14:20, kab. vých. poradce 2

Mgr. Václav Horák

 • metodik prevence
 • vyučuje: tělesná výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, pracovní činnosti
 • telefon: 378 028 640
 • e-mail: HorakVa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 13:35 - 14:20, kab. Tv

Mgr. Pavel Hurt

 • třídní učitel VII. B
 • vyučuje: německý jazyk, informatika, dějepis, etická výchova
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: HurtPa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 12:45 - 13:30, kab. Z

Mgr. Hana Janoušková

 • výchovná poradkyně 2. stupně
 • vyučuje: český jazyk, výtvarná výchova
 • telefon: 378 028 637
 • e-mail: JanouskovaHa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 15:15 - 16:00, úterý 7:00 - 7:45, kab. vých. poradce

Mgr. Petra Jíšová

 • vyučuje: anglický jazyk, český jazyk
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: jisovape(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 12:45 - 13:30, kab. M

Mgr. Jaroslava Kubátová

 • třídní učitelka VI. B
 • vyučuje: přírodpis, chemie, etická výchova, pracovní činnosti, člověk a zdraví, přírodovědní seminář
 • telefon: 378 028 641
 • e-mail: KubatovaJa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 15:15 - 16:00, uč. Př

Mgr. Jana Marešová

 • třídní učitelka IX. A
 • vyučuje: matematika, pracovní činnosti, rodinná výchova, technické kreslení, fyzika
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: maresovaja(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 12:45 - 13:30, kab. M

Mgr. Veronika Mlčochová

 • vyučuje: anglický jazyk, pracovní činnosti
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: mlcochovave(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 12:45 - 13:30, kab. F

Mgr. Tomáš Psohlavec

 • vyučuje: tělesná výchova
 • telefon: 378 028 640
 • e-mail: psohlavecto(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 12:45 - 13:30, kab. Tv

Mgr. Eva Seidlová

 • třídní učitelka VI. A
 • vyučuje: matematika, anglický jazyk
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: seidlovaev(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 13:35 - 14:20, kab. M

Mgr. Monika Svobodová

 • vyučuje: tělesná výchova, pracovní činnosti
 • telefon: 378 028 640
 • e-mail: svobodovamo(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 10:55 - 11:40, kab. Tv

Mgr. David Šenigl

 • třídní učitel VIII. A
 • vyučuje: zeměpis, informatika, občanská výchova, etická výchova
 • telefon: 378 028 646
 • e-mail: seniglda(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 13:35 - 14:20, kab. Z

Mgr. Dana Ticháčková

 • vyučuje: německý jazyk
 • telefon: 378 028 645
 • e-mail: tichackovada(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 13:35 - 14:20, tř. 3. C 

Mgr. Hana Touchová

 • třídní učitelka VII. A
 • vyučuje: český jazyk, dějepis, společenskovědní seminář, etická výchova
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: TouchovaHa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 14:25 - 15:10, kab. ČJ
 • žákovská knihovna: 

Mgr. Lenka Ulčová

 • třídní učitelka VIII. B
 • vyučuje: matematika, fyzika, finanční gramotnost, etická výchova, fyzika
 • telefon: 378 028 638
 • e-mail: ulcovale(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 10:55 - 11:40, kab. F
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587