018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Seznam učitelů 2. st.

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Eva Švolbová

 • ředitelka školy
 • vyučuje: výtvarná výchova
 • telefon: 378 028 631
 • e-mail: SvolbovaEv(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v ředitelně školy

Mgr. Milan Culek

 • zástupce ředitele pro 2. stupeň
 • vyučuje: pracovní činnosti, informatika
 • telefon: 378 028 644
 • e-mail: CulekMi(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Mgr. Lenka Charvátová

 • zástupce ředitele pro 1. stupeň
 • vyučuje: 1. stupeň
 • telefon: 378 028 632
 • e-mail: charvatovale(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Mgr. Eva Slavíková

 • vedoucí pracovník pro Litice
 • vyučuje: 1. stupeň
 • telefon: 378 028 650
 • e-mail: slavikovaev(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny Litice: předem po telefonické domluvě v kanceláři zást. ředitele školy

Danuše Halíková

 • tajemnice školy
 • telefon: 378 028 631
 • mobil: 606 027 587
 • e-mail: skola(at)zs26.plzen-edu.cz

UČITELÉ


Mgr. Pavla Bohatá

 • třídní učitelka VII. A
 • vyučuje: český jazyk, hudební výchova, etická výchova
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: BohataPa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 11:40 - 12:25, kab. ČJ

Mgr. Adéla Fojtíková

 • třídní učitelka VI. A
 • vyučuje: český jazyk, dějepis, etická výchova, pracovní činnosti
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: fojtikovaad(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 7:00 - 7:40, kab. ČJ

Martin Fořt

 • vyučuje: tělesná výchova, pohybové a sportovní aktivity
 • telefon: 378 028 640
 • e-mail: fortma(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: , kab. TV

Mgr. Tomáš Hejda

 • třídní učitel VIII. C
 • vyučuje: přírodopis, člověk a zdraví, chemie, informatika, pracovní činnosti, přírodovědní seminář, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 641
 • e-mail: HejdaTo(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 7:40 - 8:25, kab. Př

Mgr. Zdeňka Hejdová

 • výchovná poradkyně 1. st.
 • vyučuje: matematika, fyzika, finanční gramotnost
 • telefon: 378 028 643
 • e-mail: Hejdovazd(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny Bory: čtvrtek 7:40 - 8:30, středa 12:25 - 13:15, kab. vých. poradce 1
 • konzultační hodiny Litice: nutno domluvit telefonicky

Mgr. Václav Horák

 • třídní učitel VI. B
 • metodik prevence
 • vyučuje: tělesná výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, etická výchova
 • telefon: 378 028 640
 • e-mail: HorakVa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pátek 13:30 - 14:15, kab. TV

Mgr. Pavel Hurt

 • třídní učitel IX. B
 • vyučuje: německý jazyk, informatika, dějepis, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 646
 • e-mail: HurtPa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 12:35 - 13:20, kab. Z

Mgr. Hana Janoušková

 • výchovná poradkyně 2. stupně
 • vyučuje: český jazyk, výtvarná výchova
 • telefon: 378 028 637
 • e-mail: JanouskovaHa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 15:05 - 15:50, pátek 7:00 - 7:40 , kab. vých. poradce 2

Mgr. Petra Jíšová

 • vyučuje: anglický jazyk, český jazyk
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: jisovape(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 12:35 - 13:20, kab. M

Mgr. Jaroslava Kubátová

 • třídní učitelka VIII. B
 • vyučuje: přírodpis, chemie, rodinná výchova, pracovní činnosti, člověk a zdraví, přírodovědní seminář
 • telefon: 378 028 641
 • e-mail: KubatovaJa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 11:40 - 12:20, kab. Př 

Mgr. Jana Marešová

 • třídní učitelka VII. B
 • vyučuje: matematika, pracovní činnosti, etická výchova, technické kreslení, fyzika
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: maresovaja(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 13:25 - 14:10, kab. M

Mgr. Veronika Mlčochová

 • vyučuje: anglický jazyk, praocvní činnosti
 • telefon: 378 028 638
 • e-mail: mlcochovave(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 11:40 - 12:25, kab. F

Mgr. Tomáš Psohlavec

 • vyučuje: německý jazyk, tělesná výchova, pohybové a sportovní aktivity
 • e-mail: psohlavecto(at)zs26.plzen-edu.cz
 • telefon: 378 028 640
 • konzultace: pátek 11:40 - 12:25, kab. Tv

Mgr. Eva Seidlová

 • třídní učitelka VIII. A
 • vyučuje: matematika, anglický jazyk, rodinná výchova, tělesná výchova
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: seidlovaev(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 13:20 - 14:10, kab. M

Mgr. David Šenigl

 • vyučuje: zeměpis, tělesná výchova
 • telefon: 378 028 646
 • e-mail: seniglda(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek  13:25 - 14:10, kab. Z

Mgr. Dana Ticháčková

 • vyučuje: německý jazyk
 • e-mail: tichackovada(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 7:00 - 7:40, sborovna

Mgr. Hana Touchová

 • třídní učitelka IX. A
 • vyučuje: český jazyk, dějepis, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: TouchovaHa(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: středa 7:10 - 7:55, kab. ČJ
 • žákovská knihovna: 

Mgr. Lenka Ulčová

 • vyučuje: matematika, fyzika
 • telefon: 378 028 638
 • e-mail: ulcovale(at)zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 11:40 - 12:25, kab. F
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587