018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Seznam učitelů 2. st.

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Eva Švolbová

 • ředitelka školy
 • vyučuje: výtvarná výchova, etická výchova
 • telefon: 378 028 631
 • e-mail: SvolbovaEv@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: nutno domluvit telefonicky

Mgr. Milan Culek

 • zástupce ředitele pro 2. stupeň
 • vyučuje: pracovní činnosti, informatika
 • telefon: 378 028 644
 • e-mail: CulekMi@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: nutno domluvit telefonicky

Mgr. Helena Fialová

 • zástupce ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně na 1. stupni
 • vyučuje: 1. stupeň
 • telefon: 378 028 631
 • e-mail: FialovaHe@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultační hodiny Bory: úterý v 14:00- 15:30 v kanceláři zástupkyně ředitele
 • konzultační hodiny Litice: pátek 7:45 - 8:30 v kanceláři školy

Danuše Halíková



UČITELÉ


Mgr. Pavla Bohatá

 • vyučuje: český jazyk, hudební výchova
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: BohataPa@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 12:45 - 13:30, kabinet ČJ

Mgr. Lada Borárošová


Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

 • třídní učitelka IX. A
 • vyučuje: fyzika, matematika, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 638
 • e-mail: drahokoupilovazd@zs26.plzen-edu.cz 
 • konzultace: středa 11:50 - 12:35, kabinet F

Mgr. Tomáš Hejda

 • třídní učitel VIII. A
 • vyučuje: přírodopis, chemie, informatika, pracovní činnosti, praktika z přírodopisu, člověk a zdraví
 • telefon: 378 028 641
 • e-mail: HejdaTo@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 13:30 - 14:15, kabinet Př

Mgr. Václav Horák

 • třídní učitel VI. A, metodik prevence
 • vyučuje: tělesná výchova, pohybové hry, občanská výchova, německý jazyk
 • telefon: 378 028 640
 • e-mail: HorakVa@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pátek 13:30 - 14:15, kabinet Tv

Mgr. Marie Holečková

 • vyučuje: anglický jazyk
 • e-mail: HoleckovaMa@zs26.plzen-edu.cz
 • telefon: 378 028 643
 • konzultace: pondělí 14:00 - 14:45, kabinet cizích jazyků

Mgr. Pavel Hurt

 • vyučuje: německý jazyk, pohybové hry, informatika, tělesná výchova, dějepis
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: HurtPa@zs26.plzen-edu.cz
 • telefon: 378 028 643
 • konzultace: úterý 12:45 - 13:30, kabinet cizích jazyků

Mgr. Hana Janoušková

 • třídní učitelka IX. B
 • výchovná poradkyně 2. stupně
 • vyučuje: český jazyk, výtvarná výchova, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 637
 • e-mail: JanouskovaHa@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 15:15 - 16:00, středa 7:00 - 7:45, kabinet vých. poradce

Mgr. Monika Koryťáková

 • třídní učitelka III. B
 • vyučuje: německý jazyk
 • telefon: 378 028 645
 • e-mail: KorytakovaMo@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 7:15 - 8:00, uč. 3. B

Mgr. Ludvík Křížek


Mgr. Jaroslava Kubátová

 • třídní učitelka VI. B
 • vyučuje: přírodpis, chemie, ekologický seminář, pracovní činnosti
 • telefon: 378 028 641
 • e-mail: KubatovaJa@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 15:15 - 16:00, kabinet Př

Mgr. Jana Marešová

 • vyučuje: matematika, pracovní činnosti, technické kreslení
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: maresovaja@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 11:50 - 12:35, kabinet M

Mgr. Tomáš Psohlavec


Mgr. Eva Seidlová

 • třídní učitelka VII. A
 • vyučuje: matematika, anglický jazyk
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: seidlovaev@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: čtvrtek 12:45 - 13:30, kabinet M

Mgr. Monika Svobodová

 • vyučuje: tělesná výchova, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 639
 • e-mail: svobodovamo@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: úterý 10:55 - 11:40, kabinet M

Mgr. Hana Touchová

 • třídní učitelka VII. B
 • vyučuje: český jazyk, dějepis, společenskovědní seminář
 • telefon: 378 028 642
 • e-mail: TouchovaHa@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 13:30 - 14:15, kabinet ČJ, knihovna
 • žákovská knihovna

Mgr. Lenka Ulčová

 • třídní učitelka VIII. B
 • vyučuje: matematika, finanční gramotnost, tělesná výchova, rodinná výchova
 • telefon: 378 028 638
 • e-mail: ulcovale@zs26.plzen-edu.cz
 • konzultace: pondělí 15:05 - 15:50, kabinet F

Dům digitálních dovedností

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587