018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

6. A Český jazyk: Dobrovolný domácí úkol - prosinec 2015

6. A Český jazyk: Dobrovolný domácí úkol - prosinec 2015 6. A Český jazyk: Dobrovolný domácí úkol - prosinec 2015 Přepiš do pracovního sešitu a doplň chybějící písmena (i, í, y, ý, s, z a další podle smyslu) Z_mní radovánky Z_ma b_la nádherná. Mraz_lo, _lunce sv_t_lo, _tráně se třp_t_l_ a děti měl_ červené tváře. Na kopc_ nad vs_ jezd_l_ l_žaři. Na kluz_št_ hrál_ kluc_ hokej a oči j_m svítil_ radostí. Hokejk_ se m_hal_ a gól_ padal_. Na r_bn_čku jezdil_ v hlu_okém předklonu malé děti a radostně v_skal_. Celé to hemžení pozoroval_ čerstv_ sněhulác_. Le_ byl hladký, a proto si mal_ bruslaři přišl_ na své. Kalhoty se nepromáčel_, i když děti padal_. Ani rukav_ce neb_l_ mokré. Dospěl_ se radoval_ ze sportovn_ch v_konů sv_ch dětí, ale v hloub_ duše jim možná záv_děl_ be_starostnost jejich mládí. Odevzdej do 4. ledna 2016.
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587