018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Kroužky 2016/17

ÚHRADA ZA KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017:

 • Kroužek stolního tenisu: 600 Kč, VS: 201278
 • Kroužek atletiky: 500 Kč, VS: 201228
 • Kroužek keramiky: 600 Kč, VS: 201253
 • Kroužek florbalu: 600 Kč, VS: 201235
 • Kroužek aerobiku: 600 Kč, VS: 201223
 • Kroužek tenisu: 2000 Kč, VS: 201283
 • Anglický jazyk: 2x týdně 1600 Kč, 1x týdně 800 Kč, VS: 201226
 • Kroužek košíkové: 600 Kč, VS: 201256
 • Kroužek šití: 600 Kč, VS: 201274
 • Animační kroužek: 600 Kč, VS: 201217
 • Německý jazyk: 800 Kč, VS: 201263
 • Pohybové hry: 600 Kč, VS: 201277
 • Turistický kroužek: 500 Kč, VS: 201288
 • Kroužek dopravní a mladý záchranář: 600 Kč, VS: 201213
 • Příprava na př. zkoušky z českého jazyka: 800 Kč, VS: 201211
 • Příprava na př. zkoušky z matematiky: 800 Kč, VS: 201212
 • Šachový kroužek: 700 Kč, VS: 201210
 • Prnkací fotbal: 600 Kč, VS: 201214
 • Kroužek paličkování: 500 Kč, VS: 201225

Placení kroužků

PROSÍM DODRŽTE TERMÍN

bezhotovostně na účet školy do konce září 2016 (platba za celý šk. rok – 30 hodin, 2x týdně 60 hodin)

 • číslo účtu: 51734311/0100 Komerční banka
 • variabilní symboly jednotlivých kroužků uvedeny výše pod symbolem VS
 • zpráva pro příjemce: příjmení dítěte, třída, název kroužku
 • příklad zprávy pro příjemce: Horák7Akopaná

ÚHRADA ZA KROUŽKY JE NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Termíny a časy kroužků

TERMÍNY A ČASY KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 BORY:

 • Kroužek stolního tenisu: čtvrtek 15,00 – 15,45 zahájení 22. 9.
 • Kroužek atletiky: úterý 15,15 – 16,00 zahájení 20. 9.
 • Kroužek keramiky: úterý 15,00 – 16,30 zahájení 27. 9. (dvě skupiny 1x za 14 dní)
 • Kroužek florbalu: pondělí 15,15 – 16,15 zahájení 19. 9.
 • Kroužek aerobiku: čtvrtek 15,30 – 16,30 a 16,30 – 17,30 zahájení 22. 9.
 • Kroužek tenisu: středa 15,00 – 15,45 a 15,45 – 16,30 a 16,30 – 17,15 ROZDĚLENÍ: 21. 9. v 15,00
 • Anglický jazyk: 1. třída: úterý, čtvrtek 15,05 – 15,50 zahájení 20. 9.
 • Anglický jazyk: 2. třída: úterý, čtvrtek 15,05 – 15,50 zahájení 20. 9.
 • Anglický jazyk 6. třída: pondělí 14,00 – 14,45 zahájení 19. 9.
 • Kroužek košíkové: pátek 15,15 – 16,00, středa 17,30 – 19,00 zahájení 23. 9.
 • Kroužek šití: pondělí 15,30 – 16,30 zahájení 19. 9.
 • Animační kroužek: čtvrtek 15,30 – 17,00 zahájení 22. 9.
 • Dívčí klub: NEOTEVÍRÁME
 • Kroužek dopravní a mladý záchranář: pátek 12,45 – 13,30 zahájení 23. 9.
 • In-line brusle: NEOTEVÍRÁME
 • Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka: pondělí 7,00 – 7,45 zahájení 19. 9.
 • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky: 9. B – pátek 7,00-7,45 zahájení 23. 9.
 • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky: 9. A – středa 14,00-14,45 zahájení 21. 9.
 • Šachový kroužek: středa 15,30 - 17,00 (1x za 14 dní) zahájení 7. 9. (i s rodiči v 15,30)
 • Prnkací fotbal: středa 15,00 – 16,00 zahájení 21. 9.

TERMÍNY A ČASY KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 LITICE:

 • Pohybové hry: pondělí 15,00 – 15,45 zahájení 19. 9. ROZDĚLENÍ DĚTÍ
 • Anglický jazyk: pondělí 14,15-15,00 15,00 – 15,45 zahájení 19. 9.
 • Německý jazyk: úterý 14,30 – 15,15 zahájení 20. 9.
 • Stolní tenis: úterý 15,15 – 16,00 zahájení 20. 9.
 • Kroužek florbalu: středa 15,00 – 16,00 zahájení 21. 9.
 • Turistický kroužek: úterý 16,00 – 17,30 (1x ZA 14 DNÍ) zahájení 13. 9.
 • Paličkování: pátek 13,00 – 14,30 a 14,30 – 16,00 zahájení 16. 9.

Dům digitálních dovedností

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587