018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Kroužky 2018/19

ÚHRADA ZA KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019:

Kroužek stolního tenisu: 700 Kč                                          VS: 201278

Kroužek atletiky: 700 Kč                                                      VS: 201228

Kroužek keramiky: 1000 Kč                                                 VS: 201253

Kroužek florbalu: 700 Kč                                                     VS: 201235

Kroužek aerobiku: 700 Kč                                                   VS: 201223

Kroužek tenisu: 2200 Kč                         VS: 201283                                                                          

Anglický jazyk: 800 Kč                                                        VS: 201226

Kroužek košíkové: 700 Kč                                                  VS: 201256

Pohybové hry:            700 Kč                                             VS: 201277

Turistický kroužek: 700 Kč                                                 VS: 201288

Kroužek mladý záchranář: 700 Kč                                    VS: 201213

Kroužek počítačů (IT): 700 Kč                                           VS: 201257

Příprava na př. zkoušky z českého jazyka: 800 Kč           VS: 201211

Příprava na př. zkoušky z matematiky: 800 Kč                  VS: 201212

Šachový kroužek: 800 Kč                                                  VS: 201210

Prnkací fotbal: 700 Kč                                                       VS: 201214

Kroužek paličkování: 700 Kč                                             VS: 201225

 

Placení kroužků

PROSÍM DODRŽTE TERMÍN

bezhotovostně na účet školy do konce září 2018 (platba za celý šk. rok – 30 hodin)

 • číslo účtu: 51734311/0100 Komerční banka
 • variabilní symboly jednotlivých kroužků uvedeny výše pod symbolem VS
 • zpráva pro příjemce: příjmení dítěte, třída, název kroužku
 • příklad zprávy pro příjemce: Horák7Akopaná

ÚHRADA ZA KROUŽKY JE NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Termíny a časy kroužků

TERMÍNY A ČASY KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 BORY:

 • Kroužek stolního tenisu: čtvrtek 15,00 – 15,45 zahájení 20. 9. 2018 (horní hala)
 • Kroužek atletiky: úterý 16,00 – 16,45 zahájení 18. 9. 2018 (tělocvična)
 • Kroužek keramiky: úterý 15,00 – 16,30 zahájení 25. 9. 2018 (2 skupiny 1 x za 14 dnů, rozdělení upřesní vedoucí kroužku)
 • Kroužek florbalu: úterý 15,15 – 16,00 zahájení 18. 9. 2018 (tělocvična)
 • Kroužek aerobiku: čtvrtek 15,30 – 17,30 (dvě skupiny) zahájení 20. 9. 2018 (tělocvična)
 • Kroužek tenisu: středa 15,00 – 17,30 ROZDĚLENÍ: 19. 9. 2018 ve 15,00 (tělocvična) 
 • Anglický jazyk:
 • 1. ročník: pondělí 15,00 – 15,45, zahájení 24. 9. 2018
 • 2. ročník: středa 15,00 – 15,45, zahájení 19. 9. 2018
 • Anglický jazyk 8. ročník: NEOTEVÍRÁME
 • Kroužek košíkové: středa 17,30 – 19,00 zahájení 19. 9. 2018 (tělocvična)
 • Pohybové hry (tanec): NEOTEVÍRÁME 
 • Kroužek mladý záchranář: pátek 12,45 – 13,30 zahájení 21. 9. 2018 (pouze nedružinové děti)
 • Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka: pátek 7,00 – 7,45 zahájení 21. 9. 2018
 • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky:
 • 9. A: středa 7,00 – 7,45 zahájení 12. 9. 2018
 • 9. B: čtvrtek 12,45 – 13,30 zahájení 20. 9. 2018
 • Šachový kroužek: úterý 15,00 – 16,30 zahájení 18. 9. 2018 (kuchyňka)
 • Prnkací fotbal: úterý 15,10 – 16,10 zahájení 18. 9. 2018
 • Kroužek počítačů (IT): pondělí 13,35 – 14,20 zahájení 17. 9. 2018 (informatika I)

 

 

TERMÍNY A ČASY KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 LITICE:

 • Pohybové hry:
 • 1.-3. třída: pondělí 15,45 – 16,30 zahájení 17. 9. 2018 (tělocvična)
 • 4., 5. třída: středa 15,00 – 15,45 zahájení 19. 9. 2018 (tělocvična)
 • Anglický jazyk:
 • 2. A: pondělí 15,00 – 15,45 zahájení 17. 9. 2018 (5. A)
 • 1. A: čtvrtek 15,00 – 15,45 zahájení 20. 9. 2018 (5. A)
 • Německý jazyk: NEOTEVÍRÁME
 • Stolní tenis: úterý 15,00 – 15,45 zahájení 18. 9. 2018 (tělocvična)
 • Turistický kroužek: úterý 15,45 – 17,15 (1x za 14 dnů) zahájení 18. 9. 2018                     
 • Paličkování: pátek 13,00 – 16,00 zahájení 21. 9. 2018 (rozdělení na první hodině)
Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587