018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Doučování žáků škol

Projekt – Doučování žáků škol

Naše škola realizuje projekt Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování má kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Tento projekt je financován z fondu Evropské unie – Next Generation EU 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky

                                        

 

          

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587