018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Grantový program O2 Chytrá škola

V letošním roce se naší škole podařilo získat finanční dar z grantového programu O2 Chytrá škola. Podpořený projekt se bude dotýkat dvou oblastí: umělé inteligence a digitálního zdraví dětí.

Umělou inteligenci integruje do výuky nezisková organizace nvias, z.s. a prevenci v oblasti digitálního wellbiingu poskytne nezisková organizace Digitální zdraví dětí, z.s.

Dar pokryje náklady na veškeré vzdělávací aktivity pro žáky a pedagogy, jako jsou workshopy, projektový den nebo školení. Dále zahrne i besedu pro rodiče zaměřenou na zdravé digitální návyky dětí.

Získané poznatky z projektu budou zpracovány do výukových materiálů, z nichž budou moci čerpat všichni pedagogové školy a obohacovat výuku.

Po skončení projektu s vybranými vzdělavateli budeme plánovat další aktivity pro zvýšení efektivity a kvality výuky z oblasti moderních technologií, abychom udrželi krok se současným vývojem moderních technologií.

Tento projekt bude probíhat v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

 

 www.o2chytraskola.cz

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587