018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola realizuje projekt Škola pro všechny, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005488 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Trvání projektu je od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů  (vzdělávání pedagogických pracovníků v matematické, čtenářské gramotnosti a cizích jazycích, vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi a vzájemnou spolupráci), podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, CLIL ve výuce a tandemovou výuku).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587