018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Šablony III.

Naše škola realizuje projekt Společně to zvládneme, reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019466 podpořený MŠMT ČR v rámci Výzvy Šablony III.

Trvání projektu je od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023.

Hlavním cílem projektu rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu k možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt je zaměřen na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit (kluby pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole a mimo školu), pomoc školního asistenta, osobnostně sociální rozvoj a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, tandemové výuky a zahraničních stáží.

Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587