018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Škola a čtení

  

V rámci podpory realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení jsme se zapojili do Výzvy č. 56 MŠMT pro rok 2015. Zavedeme do výuky Čtenářské dílny, které budou zařazeny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Využijeme je jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Zároveň z části dotace zvýšíme odborné kompetence pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce krátkodobým seminářem.

Pro žáky plánujeme krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587