018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Škola pro život

Monitorovací zpráva o udržitelnost projektu IV. - od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016

Klíčová aktivita EVVO:

Všechny ročníky  v 1. - 5. ročníku využívaly připravené nástěnné obrazy při výuce prvouky a přírodovědy. Zejména obrazy, které se týkyly stromů v průběhu ročních období a nástěnky zaměřené na třídění odpadů. Žáci si upevnili poznatky o kvetoucích stromech, o ovocných stromech a o stromech rostoucích volně v přírodě. Obrazy vytvořené v projektu jsou výbornou názornou pomůckou, ktrerá pomáhá ve výuce.

1. A .prvouka: 25. 4. 2016 třídění odpadů, 14. 6. 2016 okénko do letní přírody

3. A prvouka: 30. 9. 2015 třídění odpadů, 21.10. 2015 podzimní stromy, 27. 4. 2016 jaro na školní zahradě

5. A přírodověda: 5. 10, 8. 10. 2015 příroda na podzim   

2. stupeň:

Komplexní přírodovědně - zeměpisná exkurze 6. ročník (zaměřeno na botaniku) - 20. 6. 2016 (aktivita č. 5)

Přírodovědná vycházka do okolí školy - ES 7. A,B - 7. 6. 2016 (aktivita č. 5)

Ekosystémy v ČR - 12. 4. 2016 - ES 7. A,B (aktivita č. 1, 2)

Ruční výroba recyklovaného papíru - 23. 5. 2016 - ES - 8. roč. (aktivita č. 4)

Určování dřevin, znaky - 15. 3. 2016 (aktivita č. 4)

Pracovní listy - Příroda pod mikroskopem (bylo zrealizováno 7 pracovních listů - PřP 6. A,B) - (aktivita č. 3)

1.            Mikroskopování  - dočasné preparáty - 3. 11. 2015 - PřP

2.            Bakterie - stavba, nemoci - 1. 12. 2015 - PřP

3.            Houby nižší - kvasinky - 12. 1. 2016 - PřP

4.            Houby nižší - plísně - 19. 1. 2016 - PřP

5.            Botanika - výtrusné rostliny - stavba lístku měříku - 23. 2. 2016 - PřP

6.            Kapradiny - 29. 3. 2016 - PřP

7.            Botanika - stavba květu tulipánu - 19. 4. 2016 - PřP

Klíčová aktivita volba povolání:

Vytvořené prezentace jsme využili pro podporu výuky v 8. a 9. ročníku. Tak jako v předchozích letech jsme probrali volbu povolání v osmém a devátém ročníku. 8. A - Brush SEM - Škoda Plzeň 17. 3., 8. B - Brush SEM - Škoda Plzeň 17. 3., 8. A. - ČEZ 31. 3., 8. B. - ČEZ 31. 3., 8. A. - TPCA Kolín 7. 4., 8.B - TPCA Kolín 7. 4., 9. A - Mladá Boleslav 13. 5., 9. B - Mladá Boleslav 13. 5., Exkurze do Brush SEM- Škoda Plzeň 8. A, 8. B - 27. 6. 2016

Klíčová aktivita podpora technického vzdělávání :

Materiály použity pro 8. r. Pracovní činnosti:

- prezentace v MS PowerPoint: bezpečnost při práci a první pomoc při úrazu el. proudem - úvod pololetí - první hodina

- prezentace v MS PowerPoint: tepelná elektrárna, jaderná elektrárna, vodní elektrárna, alternativní elektrárny,

- jaderné katastrofy - 2 hodiny - závěr pololetí

- 2 soubory pracovních listů pro práci se stavebnicemi Merkur E1 a E2 - v průběhu celého pololetí

celek Design a konstruování a Elektrotechnika kolem nás - náplň předmětu z ŠVP

Klíčová aktivita finanční gramotnost:

Pokračovala výuka předmětu Finanční gramotnost jako dvouhodinového předmětu v devátém ročníku:

- první část je věnována problematice chování člověka ve světě financí a obchodu, druhá zaměřena na výuku základů administrativy a psaní všemi deseti. Výuky předmětu se účastnilo 30 žáků ve dvou skupinách.

- používal se soubor pracovních listů a výukové materiály na PC - Peníze kolem nás, finanční gramotnost, dále

hodiny vytvořené pro interaktivní tabuli, učebnice a výuka v programech Psaní všemi deseti a Deseti prsty. Ve výuce jsme používali učebnice Finanční gramotnost.

Klíčová aktivita zvyšování dovedností učitelů:

Učitelé využívali znalosti při tvorbě dalších prezentací na interaktivní tabule i pro další práci ve svých předmětech.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587