018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Vizitka naší školy

Vizitka naší školy – 26. ZŠ Plzeň

1. Čím je podle nás škola výjimečná?

Mohl bych rozsáhle popisovat, jak se naše škola pravidelně zúčastňuje různých projektů, exkurzí či akcí pro studenty, ale jsem přesvědčen o tom, že v tomto netkví výjimečnost, jelikož toto považuji za standard každé moderní školy. Nebojím se však tvrdit, že výjimečnost naší školy spočívá ve správně nastaveném vztahu mezi studentem a pedagogem napříč celou naší školou. Vzájemný respekt a především jedinečnost každého takového vztahu, není obohacující jen pro naše studenty, ale v neposlední řadě i pro nás samotné pedagogy.


2. Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

V dnešním globálním světě, aniž bychom si to sami uvědomovali, tak jakákoliv akce jedince se může rychleji či pomaleji projevit na opačné straně světa, a to jak v pozitivní, tak i negativní podobě. Jsem přesvědčen o tom, že tento podstatný fakt, který se snažíme našim studentům předat ve stravitelné podobě napříč jednotlivými předměty, se může stát jednou z cest, jak lépe pochopit složitost a vzájemnou závislost současného světa. Studentům se v souvislosti s globálními tématy, respektive problémy, snažíme vštípit, že každý člověk a tudíž i oni samotní mohou přispět ke změně, která povede minimálně k zamyšlení nad daným tématem v praxi – třídění odpadu, konzumní způsob života, nadprodukce odpadu, plýtvání potravinami…


3. Proč se škola uchází o titul Světová škola?

Naše škola považuje už samotnou možnost ucházet se o získání titulu Světová škola za skvělou příležitost, jak rozšířit povědomí o fungování světa v globálních souvislostech. Samotný zisk titulu Světová škola by byl jen velkým bonusem výsledku dlouhodobé systematické práce, který by mohl naší škole pomyslně otevřít dveře ke spolupráci s jinými subjekty mimo hranice školy. Zároveň si uvědomujeme, že pomyslný zisk titulu by pro školu znamenal obrovskou odpovědnost za osvětu v daném tématu, kterou bychom ale s velkou chutí přijali.

 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587