018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Projektový den

Dne 24. 9. proběhl na naší škole projektový den, zaměřený na oděvní průmysl a jeho dopady a přesahy z hlediska globálních problémů.

Jelikož oděvní průmysl obsazuje první příčky v oblasti znečišťování životního prostředí, což se i velmi často děje za nelidských podmínek, chtěli jsme touto formou žákům ukázat směr, jak recyklovat staré oblečení.

Ukázat jim, že ne vše, co je staré a děravé, patří do koše a že vlastně být OUT znamená být IN. Směrovat je k tomu, že nejdůležitější je začít sám u sebe a probudit v nich cit pro inovaci. Cílem nebylo moralizovat, ale ukázat možnosti a nápady. Tyto náměty s globálním přesahem se podařilo zvládnout bravurně.

Všem žákům a pedagogům se výrobky velmi povedly a my jsme pyšnými kantory. Děkujeme.

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587