018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Titul Světové školy za rok 2020 i pro 26. ZŠ Plzeň – Růžovka

Naší škole se podařil velký úspěch, a to takový, že se můžeme pyšnit titulem Světové školy za rok 2020!

Naší škole se podařil velký úspěch, a to takový, že se můžeme pyšnit titulem Světové školy za rok 2020. Je nutné dodat, že tímto titulem za rok 2020 se ještě mohou pyšnit další tři školská zařízení na území České republiky.

Co všechno tomu předcházelo? Na začátku kalendářního roku 2020 jsme se zapojili do projektu Světová škola. Hlavní důvod přihlášení naší školy do tohoto projektu byl takový, že shledáváme dění okolo sebe za důležité a máme zájem své žáky vést k přijetí zodpovědnosti za životní prostředí, ve kterém žijí. K tomuto cíli směřují i aktivity globálního rozvojového vzdělávání (GRV), na které je projekt Světová škola zaměřen.

V pracovním týmu jsme se snažili postupně plnit jednotlivá kritéria. Veškeré úsilí vyvrcholilo projektovým dnem, ze kterého měla v návaznosti vycházet i místní akce, jež byla zatím z důvodu aktuální situace a přijatých opatření přesunuta na období jarních měsíců. Název celého projektového dne byl – Císařovy nové šaty, přičemž stěžejním tématem byla udržitelnost módy a recyklace již použitých materiálů. Žákům jednotlivých tříd se podařilo vytvořit celou řadu různorodých a zdařilých modelů, ale i výrobků či doplňků z již nepotřebného oblečení, použitých věcí, popřípadě textilií, které budou hromadně představeny na již zmíněné místní akci, která doufejme proběhne ještě tento školní rok.

Přes všechny překážky a komplikace se nám podařilo naplnit veškerá kritéria, a tak jsme byli pozvání na Summit světových škol 2020: Voda nad zlato, který proběhl v online podobě, a to 10. listopadu za účasti Zlatky Langmaierové, mě a dvou našich žáků – Karolíny Kocábové a Radka Duška ze třídy VIII. A. Během obsahově moc zajímavého programu za účasti i předních odborníků na problematiku nedostatku vody v krajině došlo i na slavnostní vyhlášení oceněných škol za rok 2020, mezi kterými nechyběla ani ta naše.

A tohle byla ve zkratce cesta k samotnému titulu. Tímto bych chtěl poděkovat zbytku pracovního a realizačního týmu a především Zlatce, která se stala určitou koordinátorkou všech činností. Dále velký dík patří všem žákům a pedagogům včetně vedení naší školy, bez kterých bychom toto prestižní ocenění nezískali.

Soubory ke stažení

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587