018_mail_envelopepaginationArrowphonesearch

Menu

Tvořivá škola

 

 

 

Tvořivě pro život

Od roku 2002 je naše škola zapojena do sítě tvořivých škol. Během naší dlouhé spolupráce jsme dokončili společně několik vzdělávacích projektů, z nichž poslední byl zaměřený na rozvoj a podporu čtení s porozuměním.

Naši učitelé měli možnost navštívit velké množství seminářů, na kterých se dozvěděli mnoho nových poznatků a pracovních postupů pro efektivnější výuku. 


Základním principem, ze kterého Tvořivá škola vychází, je probuzení zájmu dětí k získávání nových poznatků za pomoci vlastní činnosti a prožívání. Proto při výuce věnujeme více prostoru činnostem, při kterých žáci manipulují s pomůckami, provádí jednoduché demonstrace a pokusy. O těchto aktivitách dále hovoří, tvoří otázky a hledají na ně odpovědi. Tyto činnosti, při kterých žák přestává být pouze pasivním příjemcem informací jim umožňují lépe porozumět a zvládnout probírané učivo.

Proto si poměrně rychle, ale hlavně trvale osvojují, k čemu bude  nový poznatek sloužit a jak ho později lépe využijí.

Při tvořivých činnostech ve výuce rozvíjíme smysl pro týmovou práci, která dává žákům možnost spolu komunikovat, tvořivě pracovat. Děti se podílí  na vlastním vzdělávání, využívají možnost vlastního hodnocení, objektivního sebehodnocení.

K žákovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a to vede k zapojení i dětí se speciálními potřebami učení do všech činností pří výuce.

Snažíme se přirozenou cestou vést žáky ke všeobecnému rozvoji jejich osobnosti za pomoci tvořivosti. Za hlavní považujeme znalosti a dovednosti, které vedou k dalšímu rozvoji našich žáků, k samostatnému a logickému myšlení.  


 

Město Plzeň

26. základní škola Plzeň
Skupova 22
301 00 Plzeň

378 028 631
606 027 587